കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഈ വാകമരത്തണലില്‍ എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഇളവേല്‍ക്കാം
മലയാളം ബ്ലോഗ് പണിപ്പുരയിലാണ്മലയാളം ബ്ലോഗ് പണിപ്പുരയിലാണ്
1.മുരിഞ്ഞപ്പേരീം ചോറും 2. കോവിലന്റെ തട്ടകം (ഉണ്ണീരി മുത്തപ്പന്‍ ക്ഷേത്രം)
വീഡിയോ ഡൌണ്‍ ലോഡ് ചെയ്യാം
1.മുരിഞ്ഞപ്പേരീം ചോറുംവിവരണം 2.മുരിഞ്ഞപ്പേരീം ചോറുംവിവരണവും പാഠഭാഗം അഭിനയവും 3.സഖിമാരേ(നളചരിതം കഥകളി ) 4.കഥകളി സംഗീതം

സ്ലൈഡുകള്‍
ക്ലാസുമുറികളിലെ പഠനം രസകരവും ഗുണകരവുമാക്കുവാന്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വളരെ സഹായിക്കുമല്ലോ. എട്ടാം ക്ലാസിലേ പച്ചപ്പുകള്‍ തേടി എന്ന പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്ല്യ്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാലതാമസം വരാതെ ഇനിയുള്ള സൃഷ്ടികള്‍ നല്‍കുന്നതാണ്.സ്ല്യ്ട് ലഭിക്കുവാന്‍ എട്ടാം ക്ലാസ് ലിങ്കില്‍ ചെല്ലുക.

സുസ്വാഗതം

ചിത്രദക്ഷിണതുറന്നു വരുന്ന പിക്കാസ വിന്‍ഡോയില്‍ portraits ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ 255 ചിത്രങ്ങള്‍ ലഭിക്കും.കടപ്പാട് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി തൃശ്ശൂര്‍

കിരണ്‍ & ഫിലിപ്പ്